Съединителят не разединява - причини

Рейтинг
УжаснаОтлична 

Съединителят не разединява. Това не означава, че вината е в съединителя. Често причината е в системата на разединяване или пилотния лагер просто не се върти. Поради това преди да се започне с демонтирането на съединителя препоръчително е да се провери разединителната система (настройка, жило, хидравлика, точки на фиксиране). Ако съединителят на автомобила е демонтиран, необходимо е преди монтирането му да се провери пилотния лагер.

Съединителят не разединява - възможни причини:

 

Съединителят не разединява - причини

Прекалено голямо отклонение по плоскостта на съединителния диск при въртенето му

 • Изкривяване при транспорта или монтажа, надхвърлено допустимото отклонение от 0,5 mm

* Да се постави в контролен уред и да се изправи

 Съединителят не разединява - причини  

Ръжда по профила на главината

 • Не е извършено смазване при монтажа => Предавателният вал се плъзга в съединителния диск

* ако дискът е в изправност, да се почисти
и смаже профилът на главината

* да се използва по принцип високоефективна грес като SACHS-Nr. 4200 080 050

 Съединителят не разединява - причини  

Повреден профил на главината

 • Насилствено събиране на предавателния вал и главината на съединителя по време на монтажа, в следствие на което  предавателният вал не се плъзга в съединителния диск.
 Съединителят не разединява - причини  

Съединителният диск е изкривен "чиниеобразно" /изпъкнал/

 • Силно презагряване (стоманените части са сини);
 • При монтажа главината на съединителния диск е ударена в предавателния вал
 • => Предвиденото отделяне на притискателната плоча не е достатъчно за безупречното отцепване на съединителя.
 Съединителят не разединява - причини  

Пружините на накладката или ламарината на увличащия диск са счупени

 • Двигателят или скоростната кутия са изпуснати, въпреки че предавателният вал е бил в главината на съединителния диск. Счупване, предизвикано от лостово действие;
 • Успоредно или ъглово разместване.
 Съединителят не разединява - причини  

Разбит профил на главината Образуване на мустаци Предавателният вал е изметнат или заклещен в главината

 • Облицовката на съединителя и фланецът на кутията на коляновия вал не са центрирани, клатещо движение поради ъглово или успоредно разместване;
 • Липсващ пилотен лагер, главният предавателен вал има много голям луфт или не е направляван.
 Съединителят не разединява - причини  

Торсионният амортисьор е разбит

 • Шофиране на неуместно ниски обороти;
 • Шофиране на висока предавка при ниска скорост на движение и пълно натоварване;
 • Силно неравномерен ход на двигателя;
 • Разбити шарнири в щранга на задвижването.
 Съединителят не разединява - причини  

Напукана / износена накладка

 • Шофиране с натиснат педал на съединителя при висока скорост на движение и включена ниска предавка. Съединителният диск превишава критичните обороти на пропукване на накладките.

Внимание: двигателят е напълно безучастен.

 Съединителят не разединява - причини  

 

Счупена мембранна пружина

 • Прекален натиск / превишаване на хода на разединяване;
 • => Счупването нарушава симетрията на пружината, поради това се получава недостатъчно или неравномерно (криво) отделяне на притискателната плоча.
Съединителят не разединява - причини

Прегоряла, респективно разпаднала се накладка

 • Непрекъснато управление на превозното средство с полузацепен съединител;
 • Тръгване на прекалено висока предавка;
 • Много малка сила на притискане;
 • Дефекти в разединителната система, напр. липса на съединителен луфт, трудна подвижност;
 • Наличие на масло / грес;
 • Прекалено голяма дълбочина на маховото колело.
Съединителят не разединява - причини

Изкривена кутия

 • При монтажа скрепителните винтове са затегнати неравномерно (не на кръст)
 • Не е обърнато внимание на центрирането на притискателната плоча в маховото колело

=> Недостатъчно или неравномерно (криво) отделяне на притискателната плоча
=> Отклонение на върховете на мембранната пружина от номиналното им положение при движение

Съединителят не разединява - причини

Тангенциалните листови пружини са огънати или деформирани

 • Екстремно голямо натоварване на срязване, предизвикано от:
  • грешки при превключване;
  • неправилно теглене на буксир;
  • грешки при обслужването на ролковия контролен стенд.
 • луфт по щранга на задвижване;
 • изкривяване при монтажа.

=> притискателната плоча не се отделя достатъчно

 Съединителят не разединява - причини  

Мембранната пружина допира при разединяването торсионния амортисьор на съединителния диск

 • Превишаване на допустимия разединителен ход при което мембранната пружина увлича със себе

си съединителния диск

 Съединителят не разединява - причини  

Протрити разединителен лост или връхчета на мембранната пружина

 • Изкривена направляваща втулка;
 • Центровката двигател - скоростна кутия е неправилна;
 • Непрекъснато или ексцентрично удряне на разединителя по лостовете респ. по върховете на мембранната пружина.
 Съединителят не разединява - причини  

Пренагрята / счупена притискателна плоча на съединителя

 • Непрекъснато управление на превозното средство с полузацепен съединител;
 • Много малка сила на притискане;
 • Дефекти в разединителната система, напр. липса на съединителен луфт, трудна подвижност;
 • Наличие на масло или грес;
 • Прекалено голяма дълбочина на маховото колело.

=> притискателната плоча е изкривена, поради това много малко отделяне

Съединителят не разединява - причини

Направляващата гърбица на притискателната плоча е счупена

 • Силно неравномерно движение на двигателя:
  • амортисьорът за вибрациите на двигателя е дефектен;
  • дефект в горивовпръсквателната помпа;
  • компресионното налягане на отделните цилиндри е много различно;
  • впръсквателните дюзи капят след впръскване.

=> притискателната плоча се отделя вече недостатъчно

Съединителят не разединява - причини

Трудности при превключването при двудисков съединител с лята кутия и спирални пружини

 • След монтажа шибърите не са поставени до упор към маховото колело => шайбата откъм страната на двигателя не се освобождава

* Всичките три шибъра на устройството за притискане да се поставят до упор към маховото колело

 Съединителят не разединява - причини  

Изместване на дистанционните детайли на двудисковия съединител с мембранна пружина в изтеглено изпълнение

 • Допълнително е променена заводската настройка
 • => Поради промяната на заводската настройка вградената шайба не се освобождава * Притискащият възел е настроен в завода и не бива да се променя
 Съединителят не разединява - причини  

Кривостоящи разединителни лостове

 • При освободена притискателна плоча опират до необработени повърхности при което лостовете са в криво положение. Това изкривяване изчезва при вграждане на съединителя
 • Нов съединителен диск, дебелината на накладката е неравномерна (в рамките на толеранса) => Лостовете са в леко криво положение. Това изкривяване изчезва след сработването на накладките.
* Не е повреда, няма необходимост от намеса!
* Настройката на лостовете може да бъде измерена само с помощта на специализирано приспособление
 Съединителят не разединява - причини  

Промяна в настройката на лостовете

 • В сервиз е направен опит за коригиране на предполагаем дефект в настройката.

Във връзка с Кривостоящи разединителни лостове